ISTORIJAT I OPIS ORGANIZACIJE ( QMS PM1-1 ,izdanje 3 od 03.11.2009)

Istorijat
DUMAKO d.o.o. nastalo je 1992. godine i imalo je u početku za osnovnu i jedinu delatnost, pružanje usluga u oblasti transporta. Početak je bio i težak i interesantan, jer su to godine kad su i megapreduzeća propadala, a jedna malo tek osnovano društvo, imalo je za svoj cilj i kupovinu osnovnih sredstava, i nabavku računarske opreme, i veći broj radnika. U početnoj fazi u preduzeću su poslove obavljali vlasnik i jedan zaposleni. Vremenom preduzeće ostvaruje dobit i kroz trgovinu, i imalo je i svoju komercijalu iz oblasti crne metalurgije, ali se od razvoja ove delatnosti odustalo. Preduzeće se u potpunosti orjentisalo na transport robe u drumskom saobraćaju. Poslovni prostor u Smederevu, u ulici Izletnička 6/1, je zakupljen, ali sa pravom preče kupovine, jer je adaptiran i prilagođen našem poslovanju. Renesansu DUMAKO d.o.o. doživljava septembra 2001. godine, kada sklapa prvi veliki Ugovor sa USS-om, koji postoji i u 2007. US Steel Serbia d.o.o. kao vlasnik smederevske železare, našem privrednom društvu je kompletan krvotok, i glavni partner. Da nije takve saradnje, DUMAKO ne bi ni postojao.
Sadašnje stanje
Sa Ugovorom sa USS-om raste i broj zaposlenih, kao i kupovina voznog parka, i u 2007. godini raspolažemo sa tri vučna vozila i tri poluprikolice. Uz to imamo Ugovore sa preko 300 (trista) podizvođača, koji su i svoj vozni park i radnike, udružili sa nama. Saradnja sa USS-om omogućila je da imamo devet zaposlenih, kompletan računarski sistem, gde svaki od radnika ima svoj računar sa posebnim softverom za svoje radno mesto, bežičnom (wireles) vezom uspostavljamo internet komunikaciju, kupili smo jedan hektar zemlje na atraktivnoj lokaciji za našu delatnost, i kao partneri USS-a, dobili smo ogromnu reklamu i marketing. Sarađivali smo sa JP Beograd Put Beograd, AD Alpina Dolomit iz Petrovca na Mlavi, a sve ćerke USS-a transportuju robu u saradnji sa nama. Naša internet prezentacija omogućava korisnicima da se upoznaju sa uslugama koje pružamo i posećena je u meri koja zadovoljava naša očekivanja. Uveli smo sistem da imamo službu koja dežura 24 sata dnevno, i svim našim korisnicima usluga dajemo tačne informacije o kretanju i tačnoj destinaciji vozila. Komercijala poseduje i racunare kod kuća, pa smo u mogućnosti, da u svakom trenutku odgovorimo svim zahtevima naših korisnika.
Dalji razvoj privrednog društva
Želja nam je da na našoj lokaciji pocetkom 2008. godine postavimo kamen temeljac za jedan moderan kamionski parking, sa kompletnim sadržajem za pranje i podmazivanje vozila, kao i hitne popravke. Takođe imamo viziju proširenja i obnavljanja voznog parka, kao i prijem novih vozača i saradnika. Uz približavanje Evropi, gde su nam svakodnevno prisutna vozila, mi imamo "drugačiji pogled na transport".