Dugogodišnja tradicija

DUMAKO d.o.o. nastalo je 1992. godine i imalo je u početku za osnovnu i jedinu delatnost, pružanje usluga u oblasti transporta.