QMS PM 7-3 , izdanje 3od 03.11.2009

DIREKTOR
Generalni menadžer:
Dragan Đulić
KOMERCIJALNI POSLOVI
Menadžer transporta:
Draško Kojčinović
ADMINISTRATIVNI POSLOVI
Menadžer kvaliteta:
Saša Janković
Svi zaposleni su visokoobrazovani i eksperti u svojoj oblasti. Mnogobrojna lista stalnih klijenata najbolje svedoči o uspešnosti i pouzdanosti privrednog društva DUMAKO d.o.o. Ukoliko do sada niste imali pouzdanog partnera u oblasti transporta pozivamo vas da stupite u kontakt sa nama i uverite se da je to moguće.